چگونه متن کتاب درسی را خوب بخوانیم
فوریه 20, 2019
چگونه خودمان را برای درس خواندن آماده کنیم ، روش های افزایش تمرکز حین مطالعه ، روش های افزایش دقت و سرعت در مطالعه
آمادگی برای درس خواندن
فوریه 23, 2019

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH ؟ چه اتفاقاتی در تیلاکوئید رخ می دهد ؟ چگونه در تیلاکوئید انرژی نوری به دام می افتد ؟ مرحله وابسته به نور فتوسنتز

آموزش تصویری مرحله وابسته به نور فتوسنتز و ساخت ATP و NADPH

نحوه ساخت ATPدر فتوسنتز و طی زنجیره انتقال اکترون در تیلاکوئیدها
بین فتوسیستم 2 و فتوسیستم 1 زنجیره انتقال الکترون وجود دارد و اکترون از این زنجیره به سمت فتوسیستم 1 حرکت می کند. یکی از اجزای این زنجیره پروتئینی است که یون هیدروژن زا از بستره به داخل تیلاکوئید پمپ می کند.
هز جا که کلمه پمپ را دیدید به این معنی می باشد که انرژی زیستی برای آن کار مصرف می شود پس پمپ یون هیدروژن از بستره به داخل تیلاکوئید با صرف انرژی زیستی صورت می گیرد. حال این انرژی از کجا تامین می شود؟
اکترونی که از زنجیره انتقال الکترون عبور می کند دارای انرژی می باشد وقتی این اکترون از پمپی که یون هیدروژن را پمپاژ می کند عبور می کند مقداری از انرژی خود را به این پروتئین می دهد و این پروتئین با استفاده از این انرژی یون های H⁺ را به داخل تیلاکوئید، طی فرایند انتقال فعال منتقل می کند. د نتیجه این فرآیند غلظت این یون ها در داخل تیلاکوئید افزایش پیدا می کند.
علی رشیدنیا
علی رشیدنیا
دبیر زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *