لایه های استخوان ها و اسکلت ها از خارج به داخل

ازخارج به داخل شامل استخون متراکم تنه استخوان های درزا و اسفنجی :

توضیح لایه های ساختار تنه و اسفنجی شامل بافت پوششی پیوندی متراکم چند لایه است؟

تنه از خارج به داخل استخون متراکم

الف : لايه پوشش پيوندي:

 • خارجي ترين قسمت تنه استخوان دراز است
 • لايه داخلي آن درتماس با بافت استخواني فشرده است
 • رگهابراي ورود به داخل استخوان پوشش پيوندي را سوراخ کرده اند
 • تمام سطوح استخواني به غير از سطحي که درمحل مفصل توسط غضروف احاطه شده است،توسط اين لايه پوشيده شده است
 • پوشش پيوندي فاقد غشاي پايه است استخون متراکم
 

ب ) بافت استخواني متراکم: 

 • بين پوشش پيوندي و بافت اسفنجي قرار دارد
 • بخش اعظم تنه استخوان دراز است
 • داراي سامانه هاورس است
 • هرسامانه داراي تيغه هاي هم مرکز(که حاوي سلولهاي استخواني است) و مجراي هاورس(که حاوي رگهاي خوني واعصاب است)ميباشد
 • هرمجراي هاورس داراي داراي 1عدد سرخرگ وسياهرگ است
 • مجراي 2سيستم هاورس مجاورازطريق مجراي عرضي درارتباط هستند
 • فاقد هرگونه مغز ميباشد
 • سلولهابه صورت منظم قرار گرفته اند
 • سلول هاي استخواني توسط ماده زمينه اي احاطه شده اند .
 

ج ) بافت استخواني اسفنجي:

 • بافت اسفنجي داراي حفره هاي زيادي ميباشد
 • سلولهابه طورنامنظم قرار گرفته اند
 • فاقدسامانه هاورس است
 • داراي رگهاي خوني واعصاب ميباشد
 • درتنه استخوان دراز حفرات بافت اسفنجي فاقد مغز ميباشد
 • دردوانتهاي استخوان درازحفرات بافت اسفنجي داراي مغز قرمز ميباشد.
 

د) مجراي مرکزي : 

 • توسط بافت اسفنجي احاطه شده و داخلي ترين قسمت تنه استخوان دراز است
 • داراي مغز زردميباشد.
4.5/5

برای دوستاتم بفرست بخونن 🙂

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
4.5/5

برای دوستاتم بفرست بخونن :)

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *