مشاوران زیست باما - بی دقتی مشا
بی دقتی
فوریه 8, 2019
ایمنی لنفوسیت مونوسیت نوتروفیل پروتئین مکمل
نکاتی در رابطه با دستگاه ایمنی بدن
فوریه 9, 2019

استخوان ها و اسکلت

تنه استخوان ها - استخوان های دراز متراکم ساختار بافت پوششی پیوندی متراکم

تنه استخوان دراز ازخارج به داخل شامل :

تنه استخوان های دراز از خارج به داخل

1الف : لايه پوشش پيوندي
خارجي ترين قسمت تنه استخوان دراز است_لايه داخلي ان درتماس با بافت استخواني فشرده است_رگهابراي ورود به داخل استخوان پوشش پيوندي را سوراخ کرده اند_تمام سطوح استخواني به غير از سطحي که درمحل مفصل توسط غضروف احاطه شده است،توسط اين لايه پوشيده شده است_پوشش پيوندي فاقد غشاي پايه است
2ب : بافت استخواني متراکم
بين پوشش پيوندي و بافت اسفنجي قرار دارد_بخش اعظم تنه استخوان دراز است_داراي سامانه هاورس است_هرسامانه داراي تيغه هاي هم مرکز(که حاوي سلولهاي استخواني است)و مجراي هاورس(که حاوي رگهاي خوني واعصاب است)ميباشد_هرمجراي هاورس داراي داراي 1عدد سرخرگ وسياهرگ است_مجراي 2سيستم هاورس مجاورازطريق مجراي عرضي درارتباط هستند_فاقد هرگونه مغز ميباشد_سلولهابه صورت منظم قرار گرفته اند_سلول هاي استخواني توسط ماده زمينه اي احاطه شده اند .
3ج: :بافت استخواني اسفنجي
بافت اسفنجي داراي حفره هاي زيادي ميباشد_سلولهابه طورنامنظم قرار گرفته اند_فاقدسامانه هاورس است_داراي رگهاي خوني واعصاب ميباشد_درتنه استخوان دراز حفرات بافت اسفنجي فاقد مغز ميباشد_دردوانتهاي استخوان درازحفرات بافت اسفنجي داراي مغز قرمز ميباشد.
4د: مجراي مرکزي ميباشد.
توسط بافت اسفنجي احاطه شده و داخلي ترين قسمت تنه استخوان دراز است_داراي مغز زردميباشد.

1 Comment

  1. ماهورا گفت:

    خیلی مختصر و مفید ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *