جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

دنای دو رشته ای و رنای تک رشته ای

رنای تک رشته ای و دنای دو رشته ای RNA و DNA
ابتدا یه بار به صورت کلی تصویر رو نیگا کنین شاید اصلا خودتون فهمیدین چی به چیه!!!

دنای دو رشته ای دنا همیشه و همه جا به صورت دو رشته ای می باشد اما در همه جا به صورت خطی دیده نمی شود. با وجود این که در این تصویر دنا به صورت خطی کش یده شده است اما در باکتری ها یعنی پروکاریوت ها دنا به صورت حلقوی می باشد. هم در دنای حلقوی و هم در دنای خطی باز های آلی در مقابل یکدیگر جفت می شوند و به دو بازی که بایکدیگر جفت می شوند جفت باز می گوییم.

باز های آلی در نوکلئید ها:RNA و DNA

باز های نوکلئید ها در کل 5 نوع می باشد یعنی اگر باز های دنا و رنا را باهم حساب کنیم 5 نوع باز خواهیم داشت در حالی که در دنا و رنا در هر کدام به صورت جداگانه 4 نوع باز داریم اما چرا؟

در دنا باز یوراسیل مشاهده نمی شود و در رنا این باز تیمین است که وجود ندارد به همین خاطر هم در دنا و هم در رنا کلا 4 نوع باز آلی داریم

جفت باز ها:

همه باز ها در کنار همدیگر نمی توانند قرار بگیرند و فقط جفت بازی که از نظر شکل مکمل هم هستند در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. این جفت باز ها شامل سیتوزین و گوانین و همچنین آدنین با تیمین یا یوراسیل است. به عبارت بهتر هر کجا که باز سیتوزین وجود داشته باشد در مقابلش حتما باز گوانین خواهیم داشت و همچنین هر کجا باز آدنین دیدیم یا باز تیمی در مقابلش وجود خواهد داشت یا در رنا ها یوراسیل را خواهیم داشت.

چرا قطر دنا در طول دنا ثابت می باشد؟

در مقابل باز تک حلقه ای همیشه باز دو حلقه ای قرار می گیرد به همین خاطر در کل دنا همیشه سه حلقه باز در کنار یکدیگر دیده می شود و این امر باعث پایداری و ثابت ماندن قطر دنا در سراسر آن می شود.

باز های تک حلقه ای و دو حلقه ای کدام باز ها هستند؟

باز تک حلقه ای شامل باز گوانین و آدنین می شود در حالی که باز های دو حلقه ای شامل باز های سیتوزین یوراسیل و تیمین است.

رنای تک رشته ای

همان طور که دنا همیشه به صورت دو رشته ای دیده می شود رنا نیز همیشه به صورت تک رشته ای خواهد
بود. در رناهای تک رشته ای در مقابل باز ها باز دیگری نداریم که قرار بگیرد به همین خاطر پیوند هیدروژنی در بین جفت باز مشاهده نمی شود(یعنی کلا جفت باز در رنا نداریم)

آیا پیوند هیدروژنی در کل رنا ها دیده نمی شود؟

خیر! برخی رنا ها آنقدر در خود پیچ و تاپ می خورند که بین برخی باز های آن پیوند هیدروژنی به وجود می آ
ید این رنا ها را رنای ناقل می گوییم که

وظیفه رناهای ناقل نیز انتقال امینو اسید به محل ترجمه برای عمل پروتئین سازی می باشد. در کل سه نوع رنا داریم که در بین این سه نوع رنا فقط در بین برخی باز های رنای ناقل پیوند هیدروژنی دیده می شود.

 

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید