جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

ساختار پروتئین ها

پروتئین ها بر اساس شکل فضایی خود عمل می کنند.

برای تشخیص شکل سه بعدی پروتئین از پرتو های اکس استفاده می شود. پرتوهای اکس حتای جایگاه قرارگیری اتم ها را نیز مشخص می کنند.

در واقع یک یا چند زنجیره پلی پپتیدی پیچ و تاب می خورند و باعث می شوند پروتئین شکل سه بعدی خاصی داشته باشد و بر اساس این شکل وظیفه پروتئین مشخص می شود.

پروتئین ها می توانند یک زنجیره پلی پپتیدی داشته باشند. میوگلوبین فقط دارای یک زنجیره پلی پپتیدی هست؛ در حالی که هموگلوبین از 4 زنجیره تشکیل شده است.

در کل ساختار پروتئین ها در 4 سطح مورد بررسی قرار می گیرد. هر سطح نیز مبنای شکل گیری سطح بالاتر هست.

به عنوان مثال سطح 2 مبنای تشکیل سطح 3 در پروتئین هست. یعنی اگر پروتئینی دارای ساختار سطح 3 است قطعا سطوح ساختاری 1 و 2 را دارد.

 

ساختار اول پروتئین توالی آمینو اسید ها:

ساختار اول پروتئین با اتصال آمینو اسید ها به هم به وجود می آید.ویژگی ساختار اول با ملاک های زیر مشخص می شود:

  • نوع آمینو اسیدها
  • تعداد آمینو اسید ها
  • ترتیب آمینو اسیدها
  • تکرار آمینو اسید ها

با توجه به موارد گفته شده پروتئین ها می توانند انواع بسیار مختافی داشته باشند.

با وجود اینکه فقط 20 نوع آمینو اسید در ساختار پروتئین ها شرکت می کنند اما این آمینو اسید ها می توانند پروتئین های متنوعی به وجود بیاورند.

نکته: ساختار های دیگر پروتئین به ساختار اول وابسته است و در صورت تغییر در ساختار اول ساختار های بعدی نیز دچار تغییر می شوند.

در ساختار اول پروتئین فقط پیوند پپتیدی را بین آمینو اسید ها مشاهده می کنیم.

 

ساختار دوم – الگوهایی از پیوند هیدروژنی:

بعد از این که زنجیره های پلی پپتیدی در ساختار اول شکل گرفت؛ در این ساختار بین زنجیره ها پیوند های هیدروژنی برقرار می شود. این پیوند ها منشا تشکیل ساختار دوم پروتئین ها هستند.

دو نمونه معروف ساختار دوم پروتئین ها شامل ساختار مارپیچی و صفحه ای هست.

 

ساختار سوم – تاخورده و متصل به هم:

ساختار های مارپیچ و صفحه ای که شکل گرفته بود در این ساختار دچار تاخوردگی بیشتری می شود و به صورت کروی شکل در می آید.

علت تاخوردگی بیشتر وجود گروه های آب گریز  موجود در آمینو اسیدR هست که با تاخوردگی ساختار در کنار هم قرار می گیرند تا در کنار آب نباشند.

سپس با تشکیل پیوند های هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم تثبیت می شود.

نکته:تشکیل پیوند هیدروژنی را هم در ساختار دوم و هم در ساختار سوم شاهد بودیم.

در مجموع این پیوند ها باعث می شود که قسمت های مختلف پروتئین در کنار هم نگه داشته شوند.

پروتئین هایی که دارای یک زنجیره پلی پپتیدی در ساختار خود هستند دارای ساختار سوم می باشند. مثال:میوگلوبین

نکته: در واقع می توان گفت میوگلوبین ساختار اول و دوم و سوم را دارد اما ساختار چهارم پروتئین را ندارد.

 

ساختار چهارم – آرایش زیرواحدها:

با کنار هم قرار گرفتن چند زنجیره پلی پپتیدی ساختار چهارم پروتئین شکل می گیرد.

به همین خاطر برای وجود ساختار چهارم یک پروتئین باید بیش از یک زنجیره داشته باشد.

زنجیره ها با آرایش و نظم منحصر به فردی در کنار هم قرار می گیرد و باعث تشکیل ویژگی های پروتئین می شود.

به همین دلیل نحوه آرایش این زیرواحد ها را در کنار هم ساختار چهارم پروتئین می گوییم.

هموگلوبین نوعی پروتئین هست که دارای ساختار چهارم می باشد زیرا از 4 زنجیره تشکیل شده است.

نحوه تشکیل ساختار چهارم هموگلوبین به صورت زیر است:

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید