فام تن یا کروموزوم

تو تصویری که مشاهده می کنید فام تن یا همون کروموزوم رو براتون جمع بندی کردیم فقط یه لحظه اینجا رو بخونین چنتا توضیح داره!

فام تن با دنا فرق می کنه. دنا با پروتئین دست به دست هم میدن و در نهایت فام تن رو درست می کنن.

پس تو ساختار فام تن دو تا درشت مولکول داریم یکی پروتئین که اتم هاش شامل کربن و اکسیژن و هیدروژن و نیتروژن هست(با رمز کاهن!)

اون یکی نولکئیک اسید هست که اتم هاش شامل کربن و اکسیژن هیدروژن و نیتروژن و فسفر هست(با رمز کاهن + فسفر)

مطالب بیشتری بخوانید ...

تقسیم یاخته
zistbama

تقسیم سیتوپلاسم

تقسیم سیتوپلاسم تو یاخته های جانوری و گیاهی به صورت های مختلفی انجام میشه اما هدف از هر دو تا تقسیم یکی هست و اونم

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید