چرا آزمون های آنلاین زیست باما

آزمون های آنلاین زیست باما طبق برنامه راهبردی منظم برگزار می شود و دانش آموزان پس از ثبت نام در آزمون باید تعداد معین سوالات را در زمانی مقرر پاسخ می دهند تا هم سرعت عمل خود در پاسخگویی به سوالات را بالا ببرند و هم با پاسخگویی به سوالات استاندارد به مطالب درسی تسطل کامل را پیدا کنند

طراحی سوالات

سوالات آزمون های زیست باما توسط دانشجویان پزشکی ، اساتید مجرب زیست شناسی و طراحین موسسات و کتب درسی طراحی می گردد و سعی شده است بیشترین شباهت را به سوالات کنکوری سرارسری داشته باشد تا شرکت کنندگان آشنایی بیشتری به سوالات کنکور داشته باشند

کمترین هزینه بیشترین بازدهی

گروه آموزشی زیست باما با دریافت هزینه معقول بیشترین خدمات از جمله ارائه کارنامه تحلیل بعد از هر آزمون دفترچه پاسخ و رفع اشکال جداگانه و رفع اشکال 24 ساعته توسط دبیران را به شما خواهد داد

شما می تونین نمونه هاشو مشاهده کنید

file

کارنامه آزمون

کارنامه آزمون درصد پاسخگویی شما ، تراز ، رتبه و اطلاعات تحلیلی آزمون را در اختیار شما قرار می دهد
مشاهده نمونه کارنامه
reading

دفترچه رفع اشکال

دفترچه رفع اشکال شامل سوالات، پاسخ ، کلید آزمون، نکات کنکوری و توصیه های دبیران برای حل سوالات می باشد
دانلود نمونه دفترچه رفع اشکال
books-1

دفترچه سوالات

این دفترچه حاوی سوالات آزمون می باشد
دانلود نمونه دفترچه سوال
question-5

دفترچه پاسخ

دفترچه پاسخ حاوی پاسخ سوالات آزمون می باشد
دانلود نمونه دفترچه پاسخ

در این بخش می تونین تو آزمون های زیست باما شرکت کنین

1111

ثبت نام در آزمون های آنلاین زیست یازدهم

تومان35000

محتوای بسته

شرکت در تمامی دوره آزمون های آنلاین زیست باما
ارائه کارنامه تحلیل به داوطلب
ارسال دفترچه سوال و پاسخ جداگانه
ارائه دفترچه رفع اشکال
رفع اشکال آزمون توسط دبیران گروه
اشتراک مجله های زیست باما
11

ثبت نام در آزمون های آنلاین زیست دوازدهم

تومان45،000

محتوای بسته

شرکت در تمامی دوره آزمون های زیست باما
ارائه کارنامه تحلیل به داوطلب
ارسال دفترچه سوال و پاسخ جداگانه
ارائه دفترچه رفع اشکال و مجله های زیست باما
رفع اشکال آزمون توسط دبیران گروه
اشتراک مجلات زیست باما