مقایسه بین گیاهان CAM ، C3 و C4

در زیست شاسی دوازدهم در ارتباط با سه نوع گیاه صحبت شده است در این پست مقایسه بین گیاهان CAM ، C3 و C4 را در جدول زیر برای شما آماده کردیم تا تمام مطالب مربوط به این گیاهان در یک جدول جمع بندی کنید.

هر یک از ای گیاهان مکانیسم خای ویژخ ای در مقابل فتوسنتز دارند و مقاومت آن ها با یکدیگر متفاوت است.

مورد مقایسهگیاهان C3گیاهان C4گیاهان CAM
نمونه گیاهبیشتر گیاهانذرتکاکتوس
قدرت تحمل دما و نور زیادکمزیادخیلی زیاد
اولین ترکیب آلی پایدار تولید شده در نتیجه تثبیت کربنترکیب سه کربنهاسید آلی چهار کربنهاسید آلی 4 کربنه
وضعیت روزنه ها در روزبازبازبسته
وضعیت روزنه ها در شببستهبستهباز
مراحل تثبیت CO2فقط چرخه کالوین1- مرحله مربوط به تولید اسید 4 کربنه
2 - چرخه کالوین
1- مرحله مربوط به تولید اسید 4 کربنه
2 - چرخه کالوین
مرحله مربوط به تثبیت CO2 هواچرخه کالوینمرحله تولید ترکیب 4 کربنهمرحله تولید ترکیب 4 کربنه
آنزیم تثبیت کننده CO2 هواروبیسکوآنزیمی دیگرآنزیمی دیگر
مکان و زمان تثبیت کربندر یک مکان و یک زمان و در یک مرحلهدو مکان یک زمان و دو مرحلهدو مکان دو زمان و دو مرحله
چرخه ها و مرحله انجام آن هاچرخه کالوین که در داخل کلروپلاست انجام می شود.مرحله 1: در سلول های میانبرگ اسفنجی
مرحله 2 : کالوین در غلاف های آوندی
هر دو مرحله در یک سلول رخ می دهد.
مرحله 1: سیتوپلاسم
مرحله 2: کلروپلاست
غلاف آوندیدارددارد
مکانیسم کنترل کننده تنفس نوریندارددارددارد
زمان دریافت Co2 از هوادر روز و شبدر روز و شبدر شب

 

مطالب بیشتری بخوانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *