جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

مقایسه نوورن های حسی، حرکتی و رابط

در دستگاه عصبی ما سه نوع نورون مشاهده می شه که این سه تا نورون تمام ویژگی های زیر رو داره:
  • همه نورون ها دارای جسم سلولی، آکسون و دندریت هستند.
  • در همه نورون ها هسته در جسم سلولی قرار گرفته است.
  • دندریت همیشه وظیفه هدایت پیام عصبی به جسم سلولی را دارد و آکسون نیز پیام عصبی را از جسم سلولی به پایان آکسونی هدایت می کند.

در اطراف نورون سلول هایی به نام سلول های پشتیبان مشاهده می شود که غلاف میلین از غشای این سلول ها حاصل می شود. غلاف میلین اطراف رشته های عصبی می پیچد و بخش هایی که این غلاف قطع شده است؛ گره رانویه نام دارد.

در گره رانویه رشته عصبی به صورت مستقیم با مایع بین سلولی در ارتباط است.

به صورت کلی می توان سه نوع نورون را در جدول زیر با هم مقایسه کرد:

 نورون حسینورون حرکتینورون رابط
وظیفههدایت پیام از اندام ها به دستگاه عصبی مرکزیهدایت پیام از دیتسگاه عصبی مرکزی به بافت ها و اندام های بدنایجاد ارتباط بین نورون حسی و حرکتی
محل قرار گیریدیستگاه عصبی محیطی و مرکزیدیستگاه عصبی محیطی و مرکزیدستگاه عصبی مرکزی( در دستگاه عصبی محیطی نیز نورون رابط داریم اما در کتاب درسی اشاره نشده)
غلاف میلینداردداردندارد
(برخی از نورون های رابط که در دستگاه عصبی مرکزی قرار ندارند می توانند داشته باشند)
ویژگی آکسونیک آکسون طویل از جسم سلولی خارج می شود.
غلاف میلین دارد.
یک آکسون طویل از جسم سلولی خارج می شود.
غلاف میلین دارد.
یک آکسون از جسم سلولی خارج می شود.
غلاف میلین ندارد.
ویژگی دندریتیک دندریت طویل از جسم سلولی خارج می شود.
غلاف میلین دارد.
دندریت از آکسون طویل تر است.
چندین دندریت از جسم سلولی خارج می شوند.
غلاف میلین ندارد.
چندین دندریت از جسم سلولی خارج می شود.
غلاف میلین ندارد.

 

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید