نظام جفت گیری تک همسری و چند همسری

رفتار های تولید مثلی در جانوران بر اساس نظام جفت گیری در آن هاست که این نظام جفت گیری به دو نوع زیر تقسیم می شود:

  • تک همسری
  • چند همسری

چند همسری: در جانورانی دیده می شود که یکی از والدین در نگهداری و پرورش فرزندان نقش دارد. در مثال طاووس ها این طاووس ماده هست که در نگه داری فرزندان نقش دارد پس نظام جفت گیری در طاووس ها چند همسری می باشد.

در جانورانی که نظام جفت گیری چند همسری دارند ممکن است جانور نر نیز در نگهداری از فرزندان به صورت غیر مستقیم نقش داشته باشد. در مثال طاووس ها، طاووس نر با نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل لانه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها، به طور غیر مستقیم به ماده ها کمک می کنند.

بیشتر پستانداران نظام جفت گیری چند همسری دارند.

تک همسری: این نظام در جانورانی دیده می شود که هر دو والد نر و ماده هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند. در این سیستم هر دو جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم یکسانی دارند.

بیشتر پرندگان نظام جفت گیری تک هسمری دارند.(برخلاف طاووس!)

نظام جفت گیریتک همسریچند همسری
ویژگیدر جانورانی که یکی از والد در نگهداری و پرورش زاده نقش دارد.در جانورانی که هر دو والد در پرورش و نگه داری زاده نقش دارد.
مثال جانورانبیشتر پستانداران
طاووس
بیشتر پرندگان
حق انتخاب جفتدر جانوری که هزینه زیادی برای نگه داری می پردازد.(معمولا ماده)هر دو جانور نر و ماده سهم یکسان دارند.

مطالب بیشتری بخوانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *