هدایت پیام عصبی یا انتقال پیام عصبی

در زیست شناسی اصطلاحات دارای اهمیت زیادی هستند به گونه ای که بین هدایت پیام عصبی و انتقال عصبی نیز تقاوت زیادی وجود دارد.

هدایت پیام عصبی: به جرکت پیام عصبی در طول یک نورون هدایت پیام عصبی گفته می شود.

انتقال پیام عصبی: به حرکت پام عصبی از یک نورون به نورون دیگر نیز انتقال پیام عصبی می گوییم.

همین طور که مشاهده می کنید مفهوم هدایت پیام عصبی و انتقال پیام عصبی با یکدیگر متفاوت است.

در جدول زیر به صورت کلی هدایت پیام عصبی و انتقال پیام عصبی را با هم مقایسه کرده ایم:

 هدایت پیام عصبیانتقال پیام عصبی
معنیحرکت پیام عصبی در طول یک نورونحرکت پیام عصبی از یک نورون به نورون دیگر
تاثیر غلاف میلینباعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می شوددر افزایش سرعت انتقال نقشی ندارد.
نقش گره رانویهدر هدایت پیام عصبی نقشی نداردانتقال پیام عصبی توسط گره رانویه رخ می دهدو
نقش ناقل عصبیدر هدایت نقشی ندارددارای نقش می باشد
پتانسیل عملبا ایجاد پتانسیل عمل پیام عصبی هدایت می شود.در انتقال پتانسیل عمل باعث رسیدن پیام عصبی به پایانه آکسونی می شود.

مطالب بیشتری بخوانید ...

جریان اطلاعات در یاخته
zistbama

نکات مهم فرایند ویرایش

فرایند ویرایش تو همانند سازی اتفاق می افته. پس بیخیال رونویسی و آنزیم رناپلیمراز میشین. همچنین باید بدونین روی رنایی که داره ساخته میشه هم

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *