آموزش ویدئویی تبادلات گازی آموزش فصل سوم از کتاب دهم زیست شناسی تبادلات گازی در دو ویدئو با استفاده از تصاویر و انیمیشن های درسی رایگان در اختیار دانش آموزان عزیز زیست بامایی
آموزش ویدئویی تبادل گاز ها
فوریه 13, 2019
چگونه متن کتاب درسی را خوب بخوانیم
فوریه 20, 2019

هر آنچه که در ارتباط با تجزیه نوری آب باید دانست

در فتوسیستم 2 آنزیمی وجود دارد که مولکول آب را تجزیه می کند و الکترون های حاصل از این تجزیه به فتوسیستم 2 می روند در نتیجه کمبود الکترونی فتوسیستم 2 از این طریق جبران می شود. عمل تجزیه آب که توسط آنزیمی در فتوسیستم 2 رخ می دهد به علت فرایند هایی است که به اثر نور مربوط می شود یعنی در صورتی که اثر نور وجود نداشته باشد تجزیه آب نیز صورت نمی گیرد و کمبود الکترونی فتوسیستم 2 جبران نمی شود.به همین علت به این تجزیه آب تجزیه نوری آب گفته می شود.

تجزیه نوری آب در فتوسیستم 2 رخ می دهد (در کتاب درسی نظام قدیم به این مطلب اشاره نشده گفته است که تجزیه نوری آب توسط آنزیمی که در سطح داخلی غشای تیلاکوئید وجود دارد صورت می گیرد و الکترون ها به فتوسیستم 2 منتقل می شود)

محل تجزیه نوری آب در سطح داخلی تیلاکوئید می باشد یعنی تجزیه نوری آب در خود فتوسیستم 2 و در سطح داخلی آن است و در نتیجه این تجزیه نیز الکترون اکسیژن و پروتون به وجود می آید. پس می توان گفت که الکترون اکسیژن و پروتون در سطح داخلی تیلاکوئید ساخته می شود و تجزیه نوری آب باعث افزایش غلظت این مواد در داخل تلاکوئید می شود. همان طور که اشاره شد اکترون حاصل از این تجزیه نوری کمبود الکترونی موجود در سبزینه A را جبران می کنند و پروتون هایی که در اثر این تجزیه به وجود می آید در داخل تیلاکوئید تجمع و باعث اسیدی شدن فضای داخلی تیلاکوئید می شوند.

H₂O+2H⁺→⅟₂O₂+2H⁺

توجه داشته باشید که به ازای تجزیه یک مولکول آب 2 پروتون و دو الکترون ساخته می شود و هر دو الکترون به سبزینه a انتقال داده می شوند.

همچنین در برابر تجزیه دو مولکول آب نیز یک مولکول اکسیژن ساخته می شود.پس تجزیه نوری باعث افزایش غلظت اکسیژن داخل تیلاکوئید می شود که طی فرآیند انتشار از غشای تیلاکوئید به استروما می رود.

علی رشیدنیا
علی رشیدنیا
دبیر زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *