گیاهانی که دارای دیواره هستن چجوری سیتوپلاسمشون تقسیم میشه؟!

در تقسیم سیتوپلاسم یاخته های گیاهی خبری از رشته های اکتین و میوزین نیست و تقسیم یاخته های گیاهی به صورت زیر انجام می شود:

§      
در یاخته های گیاهیچیزی به نام کمربند انقباضی در هنگام تقسیم و رشته های اکتین و میوزین مشاهده نمی
شود.

§      
زمانی کهکمربند انقباضی وجود نداشته باشد بدون شک فرورفتگی نیز در هنگام تقسیم در یاخته
های گیاهی مشاهده نمی شود.

§      
به جای کمربندانقباضی در یاخته های گیاهی ساختاری به نام صفحه یاخته ای به وجود می آید.

§      
کمربند انقباضیدورادور یاخته را پوشش می داد در حالی که صفحه یاخته ای در داخل گیاهان به وجود می
آید.

§      
صفحه یاخته ای از به هم پیوستن ریز کیسه هایی که از جسم گلژی خارج شده اند به وجود می آید.

§      
در داخل ریز کیسه ها پیش ساز های تیغه میانی و دیواره وجود دارد در نتیجه باعث به وجود آمدن یک
تیغه در وسط سلول می شود.

§      
صفحه یاخته ای از دو سمت به دیواره یاخته گیاهی مادر متصل می شود و در نتیجه یاخته مادر به دو
یاخته جدید تقسیم می شود.

§      
دیواره جدید که به وجود می آید دارای غشا نیز می باشد؛ این غشا همان غشای ریز کیسه ها می باشد
که به یکدیگر متصل شده اند.

 

§      
در واقع از به هم پیوستن ریز کیسه ها در صفحه یاخته ای یک ریز کیسه بزرگ به وجود می آید که دارای
پیش ساز های تیغه میانی و دیواره است.

4.5/5

برای دوستاتم بفرست بخونن :)

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *