بهمن ۲۴, ۱۳۹۷

آموزش ویدئویی تبادل گاز ها

آموزش ویدئویی تبادلات گازی آموزش فصل سوم از کتاب دهم زیست شناسی تبادلات گازی در دو ویدئو با استفاده از تصاویر و انیمیشن های درسی رایگان […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
توضیح نکات واکنش فتوسنتزی درون تیلاکوئید و فتوسیستم 1 I II و گردش الکترون ها تاثیر نور و محل فتوسنتز در برگ نقش کلروپلاست الکترون ها و آب

واکنش های فتوسنتزی

واکنش های فتوسنتزی تایتل توضیح نکات واکنش فتوسنتزی درون تیلاکوئید و فتوسیستم ۱ I II و گردش الکترون ها تاثیر نور و محل فتوسنتز در برگ […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
ایمنی لنفوسیت مونوسیت نوتروفیل پروتئین مکمل

نکاتی در رابطه با دستگاه ایمنی بدن

نکاتی در رابطه با دستگاه ایمنی بدن: نکاتی در رابطه با دستگاه ایمنی بدن ایمنی بدن لنفوسیت ، B T پروتئین های مکمل دستگاه ایمنی بیماری […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
تنه استخوان ها - استخوان های دراز متراکم ساختار بافت پوششی پیوندی متراکم

استخوان ها و اسکلت

ازخارج به داخل شامل استخون متراکم تنه استخوان های درزا و اسفنجی :توضیح لایه های ساختار تنه و اسفنجی شامل بافت پوششی پیوندی متراکم چند لایه […]