بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
فتوسنتزوابسته و مستقل از نور واکنش های وابسته به نور و مستقل از نور فتوسنتز چیست و چه واکنش هایی مستقل از نور هستند یا وابسته در فتوسنتز گیاهان تیلاکوئید در کجای گیاه انجام میگیرند کجا انجام میگیرد

حالت های مختلف فتوسنتز وابسته به نور و مستقل از نور

فتوسنتزوابسته و مستقل از نور واکنش های وابسته به نور و مستقل از نور فتوسنتز چیست و چه واکنش هایی مستقل از نور هستند یا وابسته […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۷

تغییر در جمعیت ها

در همه گونه ها تفاوت های فردی مشاهده می شود و این تفاوت های فردی باعث ایجاد گونه جدید نمی شود. به عنوان مثال انسان قد […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۷

گفتار ۲ – به سوی پروتئین

ترجمه چجوری انجام میشه؟! ژن دارای فرآورده های مختلفی می باشد و پلی پپتید نیز از مهم ترین فرآورده های آن هست. همین پلی پپتید ها […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷

درسنامه فصل دوم – گفتار اول

پیشگفتار آنچه در این گفتار زیست دوازدهم می خوانیم در ارتباط با رونویسی می باشد که در ابتدا مفاهیم رونویسی مورد تشریح قرار گرفته است و […]