آوریل 21, 2019

قدر زمان را بدانید!

این روز ها زمان با سرعت زیادی در حال گذر می باشد و کنکوری ها باید هر چه بیشتر قدر فرصت های باقیمانده را بدانند و […]
آوریل 13, 2019

زمان کنکور نغییر نمی کند

طبق اعلام رسمی سازمان سنجش زمان کنکور سراسری تغییر نخواهد کرد و در همان زمان قبلی یعنی در تاریخ 14 تیر ماه آزمون سراسری برای داوطلبین […]
مارس 28, 2019

آزمونک 8 فروردین زیست باما

مارس 15, 2019

واکنش های فتوسنتزی( درسنامه کامل)

کلروفیل کارتنوئید رنگیزه و کلروپلاست است 3- حال وقتی که اکترون انرژی نور خورشید را می گیرد انرژی آن به تراز بالاتری می رود و الکترون […]