آوریل 13, 2019

زمان کنکور نغییر نمی کند

طبق اعلام رسمی سازمان سنجش زمان کنکور سراسری تغییر نخواهد کرد و در همان زمان قبلی یعنی در تاریخ 14 تیر ماه آزمون سراسری برای داوطلبین […]