بسیار دیده میشه دانش آموزان تجربی در تمایز بین کلمات تفاوت تقسیم سلولی - میتوز -تقسیم سیتوپلاسم به مشکل می خورن توی این پست کنکوری تست هاش رو بررسی می کنیم
تقسیم یاخته
zistbama

تفاوت تقسیم سلولی – میتوز -تقسیم سیتوپلاسم

بسیار دیده می شه بچه ها متاسفانه توی تست ها فرق بین کلمه های تقسیم سلولی – میتوز – تقسیم سیتوپلاسم رو تشخیص نمی دن و به مشکل می خورن در این پست به سراغ  تعریف دقیق و موشکافانه این کلمات میرویم:

ادامه مطلب »
ایمنی
zistbama

تفاوت لنفوسیت T کشنده و لنفوسیت T

توجه کنید که ما دو نوع لنفوسیت T داریم یکی لنفوسیت T که در دفاع اختصاصی وجود دارد کنکور تجربی

و دیگری لنفوسیت T کشنده یا کشنده های طبیعی که در دفاع غیر اختصاصی قرار دارند
حال در این پست می خواهیم تفاوت این دو را بررسی کنیم

ادامه مطلب »