آگوست 6, 2019

دیواره معده

جولای 29, 2018

جذب گلوکز

جولای 22, 2018

تحلیل تصویر(روده)

جولای 18, 2018

تحلیل تصویر(معده)