ژانویه 18, 2018

تحلیل تصویر شش و قفسه سینه

✅شش ها درون قفسه سینه و روی پرده دیافراگم قرار گرفته اند ⭕️نیم نکته: پرده دیافراگم نوعی ماهیچه هستش پس شش ها روی یه ماهیچه و […]
آگوست 10, 2017

بررسی مجاری تنفسی به روش نقشه مغزی ( تبادلات گازی قسمت4 )

تبادلات گازی ( مجاری تنفسی هادی و غیر هادی ) با بررسی مهم ترین نکات کنکوری  به روش نقشه مغزی …..
آگوست 8, 2017

تبادلات گازی قسمت 1-3

قسمت اول تا سوم بخش تبادلات گازی که نای ناژک نایژه ها را ...( مقدمه تبادلات گازی - چرا نفس می کشیم تا ابتدای آزمایش ) با بررسی مهم ترین نکات کنکوری .....