جذب گلوکز

گلوکز نمیتواند به تنهایی وارد پرز های یاخته شود و جذب گلوکز توسط مولکول ناقل ویژه ای و همراه با سدیم صورت می گیرد که

ادامه مطلب »

پروانه مونارک

در این ویدئو سعی شده تمام نکات مربوط به پروانه مونارک گفته بشه و امید واریم با مطالعه این بحث تا اخر عمرتون هر تست

ادامه مطلب »