آگوست 6, 2019

دیواره معده

جولای 29, 2018

جذب گلوکز

جولای 22, 2018

تحلیل تصویر(روده)

جولای 18, 2018

تحلیل تصویر(معده)

جولای 15, 2018

تحلیل تصویر(فرایند بلع)

جولای 11, 2018

تحلیل تصویر(ساختار لوله گوارش)

ژانویه 18, 2018

جذب گلوکز

گلوکز نمیتواند به تنهایی وارد پرز های یاخته شود و جذب گلوکز توسط مولکول ناقل ویژه ای و همراه با سدیم صورت می گیرد که به […]
جولای 27, 2017

نکات مهم روش های عبور مواد از غشا

تو این قسمت روش های عبور مواد رو بصورت موشکافانه بررسی کردیم و اون رو با جذب مواد در لوله گوارشی ترکیب کردیم
جولای 17, 2017

پروانه مونارک

در این ویدئو سعی شده تمام نکات مربوط به پروانه مونارک گفته بشه و امید واریم با مطالعه این بحث تا اخر عمرتون هر تست مربوط […]