تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
مدیر سایت

کپسول بومن

کپسول بومن از دو دیواره شامل دیواره درونی و بیرونی تشکیل شده است دیواره درونی کپسول بوممن در تماس مستقیم با مورگ های کلافک می

ادامه مطلب »

جذب گلوکز

گلوکز نمیتواند به تنهایی وارد پرز های یاخته شود و جذب گلوکز توسط مولکول ناقل ویژه ای و همراه با سدیم صورت می گیرد که

ادامه مطلب »

تبادلات گازی قسمت 1-3

قسمت اول تا سوم بخش تبادلات گازی که نای ناژک نایژه ها را …( مقدمه تبادلات گازی – چرا نفس می کشیم تا ابتدای آزمایش ) با بررسی مهم ترین نکات کنکوری …..

ادامه مطلب »