جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
از ماده به انرژی
zistbama

چرخه کربس

چرخه کربس یک چرخه در ادامه واکنش های تجزیه ای گلوکز است. یعنی ابتدا گلوکز طی فرایند گلیکولیز تجزیه می شود و دو مولکول پیرووات

ادامه مطلب »