جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
انتقال اطلاعات در نسل ها
zistbama

ژنوم (ژنگان) چیست؟

ژنوم و یا ژنگان به کل محتوای ماده وراثتی در جانداران گفته می شود. ژنوم برابر است با کل محتوای ماده وراثتی هسته ای و

ادامه مطلب »
انتقال اطلاعات در نسل ها
zistbama

بیماری فنیل کتونوری (PKU)

بیماری فنیل کتونوری نوعی بیماری ژنتیکی است. بیماری های ژنتیکی به جز تعداد بسیار کمی غیر قابل درمان هستند. اما می توان از بروز علائم

ادامه مطلب »
انتقال اطلاعات در نسل ها
zistbama

گروه خونی ABO

گروه خونی ABO :  در دو گروه بررسی می شود: RH و ABO گروه خونی RH بر اساس بودن نوعی پروتئین در غشای گلبول قرمز

ادامه مطلب »
انتقال اطلاعات در نسل ها
zistbama

گروه خونی RH

گروه خونی RH : این گروه خونی بر اساس پروتئینی به نام D  که در غشای گلبول قرمز قرار دارد؛ تعیین می شود. پروتئین از

ادامه مطلب »

مفاهیم پایه

انتقال اطلاعات در نسل ها در ژن نمود هایی که خالص باشند واضح است که هر دو ژن منجر به یک صفت واحد خواهند شد انتقال

ادامه مطلب »