جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
انتقال اطلاعات در نسل ها
zistbama

ژنوم (ژنگان) چیست؟

ژنوم و یا ژنگان به کل محتوای ماده وراثتی در جانداران گفته می شود. ژنوم برابر است با کل محتوای ماده وراثتی هسته ای و

ادامه مطلب »