جریان اطلاعات در یاخته
zistbama

ساختار رناتن یا ریبوزوم

در زیست دوازدهم ساختار رناتن جز مباحث فوق العاده مهم هست رناتن یا همان ریبوزوم محل ساخت پروتئین است. رناتن در سیتوپلاسم به صورت آزاد

ادامه مطلب »
جریان اطلاعات در یاخته
zistbama

از ژن تا پروتئین

پروتئین مهم ترین محصول ژن است. ژن ها از نوکلئوتید ها تشکیل شده اند اما پروتئین ها از آمینو اسید تشکیل می شود. چگونه از

ادامه مطلب »