جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
درسنامه ها
zistbama

گونه

گونه به جاندارانی گفته می شود که می توانند با هم آمیزش انجام دهند و زاده های زیستا و زایا به وجود آورند. زاده ها

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

انتخاب طبیعی

انتخاب طبیعی: فرایندی که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می شوند، یعنی آن هایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولید مثل

ادامه مطلب »