جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
جریان اطلاعات در یاخته
zistbama

ساختار رناتن یا ریبوزوم

در زیست دوازدهم ساختار رناتن جز مباحث فوق العاده مهم هست رناتن یا همان ریبوزوم محل ساخت پروتئین است. رناتن در سیتوپلاسم به صورت آزاد

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

ساختار پروتئین ها

پروتئین ها بر اساس شکل فضایی خود عمل می کنند. برای تشخیص شکل سه بعدی پروتئین از پرتو های اکس استفاده می شود. پرتوهای اکس

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

انواع رنا RNA

نوکلئیک اسید ها به دو نوع دنا و رنا تقسیم می شوند. رنا تنها از یک رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است و به سه

ادامه مطلب »