سپتامبر 21, 2019

طرح های مختلف برای همانند سازی

طرح های مختلف برای همانند سازی ابتدا یه نگاه کلی به تصویر کتاب بندازین بعد بریم تصویر رو کامل تحلیل کنیم. زیست کنکور و ارائه نکات […]
سپتامبر 15, 2019

دنای دو رشته ای و دنای تک رشته ای

رنای تک رشته ای و دنای دو رشته ای RNA و DNA ابتدا یه بار به صورت کلی تصویر رو نیگا کنین شاید اصلا خودتون فهمیدین […]
سپتامبر 12, 2019

اجزای یک نوکلئید (شکل 3 فصل مولکول های اطلاعاتی زیست دوازدهم)

کنکور و کانون قلم چی کارنامه کانون نوکلئید اون چیزی که در ارتباط با نوکلئید لازمه بدونین رو در این مطلب جمع آوری کردیم icon icon-pencil-line […]
سپتامبر 8, 2019

آزمایش گریفیت و نتایج آن – شکل 2 زیست شناسی دوازدهم

کنکور خوب است . زیست کنکور کانون قلم چی آزمایش گریفیت جزوه زیست چگونه زیست را بالای 80 بزنیم گریفیت در اولین اقدام، باکتری های پوشینه […]
دسامبر 11, 2018

پروتئین ها

پروتئین ها ساختار امینو اسید ها: امینو اسید ها مونومر های سازنده ی پلی مرهای خطی یعنی پروتئین ها محسوب میشوند. در ساختار یک امینو اسید […]