تنظیم عصبی
zistbama

سد خونی مغزی

سد خونی – مغزی: در سد خونی مغزی این مویرگ ها هستند که شرکت دارند. پرده های مننژ و استخوان های جمجمه و ستون مهره

ادامه مطلب »
تنظیم عصبی
zistbama

بصل النخاع

بصل النخاع همان طور که از اسم آن نیز پیدا است متصل به نخاع است و در واقع رابط بین نخاع و مغز می باشد.

ادامه مطلب »
تولید مثل
zistbama

مسیر حرکت اسپرم

ü دو میزنای وارد مثانه می شود که ادرار تولید شده از کلیه را وارد مثانه می کند. ü در بدن ما دو میزنای و

ادامه مطلب »
تقسیم یاخته
zistbama

مختصری در مورد کاستمان

اولین اتفاقی که در کاستمان پس از اینترفاز رخ خواهد داد مرحله کاستمان1 می باشد. در این مرحله عدد کروموزمی و تعداد فام تن ها

ادامه مطلب »