ایمنی
zistbama

نوتروفیل ها

نوتروفیل ها گویچه های سفیدی هستند که دارای واکنش سریعی نسبت به ورود عوامل بیگانه به بدن دارند. به همین دلیل به نوتروفیل ها نیرو

ادامه مطلب »
ایمنی
zistbama

ساختار پوست

در اطراف بدن ما انواع میکروب وجود دارد که تمایل دارند وارد بدن ما شوند. در بدن ما نیز مکانیسم هایی وجود دارد که از

ادامه مطلب »
تنظیم شیمیایی
zistbama

غده تیموس

غده تیموس پایین تر از غده تیروئید و بین شش راست و شش چپ قرار دارد. هورمونی که توسط این غده ترشح می شود هورمون

ادامه مطلب »
تنظیم شیمیایی
zistbama

غده تیروئید

غده تیروئید نیز همانند سایر غده های درون ریز هورمون های خود را به درون خون آزاد می کند. این غده در زیر حنجره و

ادامه مطلب »
تنظیم شیمیایی
zistbama

غده هیپوفیز

قبل از این که نقش هیپوفیز را به صورت تخصصی! مورد بررسی قرار بدهیم باید بدانید که هیپوفیز به صورت آویزان از هیپوتالاموس به نظر

ادامه مطلب »