تقسیم یاخته
zistbama

مرگ برنامه ریزی شده

در مرگ برنامه ریزی شده چه اتفاقی می افتد؟ در مرگ برنامه ریزی شده خود یاخته باعث مرگ خودش می شود.یعنی در این نوع مرگ

ادامه مطلب »
تقسیم یاخته
zistbama

تومور

بدون شک تا الان کلمه تومور را شنیده اید و در برخی از بیماری ها افراد دارای تومور در بخش های مختلف بدن خود هستند

ادامه مطلب »
تقسیم یاخته
zistbama

مختصری در مورد کاستمان

اولین اتفاقی که در کاستمان پس از اینترفاز رخ خواهد داد مرحله کاستمان1 می باشد. در این مرحله عدد کروموزمی و تعداد فام تن ها

ادامه مطلب »