جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
تنظیم شیمیایی
zistbama

غده تیموس

غده تیموس پایین تر از غده تیروئید و بین شش راست و شش چپ قرار دارد. هورمونی که توسط این غده ترشح می شود هورمون

ادامه مطلب »
تنظیم شیمیایی
zistbama

غده تیروئید

غده تیروئید نیز همانند سایر غده های درون ریز هورمون های خود را به درون خون آزاد می کند. این غده در زیر حنجره و

ادامه مطلب »
تنظیم شیمیایی
zistbama

غده هیپوفیز

قبل از این که نقش هیپوفیز را به صورت تخصصی! مورد بررسی قرار بدهیم باید بدانید که هیپوفیز به صورت آویزان از هیپوتالاموس به نظر

ادامه مطلب »