جولای 13, 2019

یاخته عصبی

سلام بچه های گل گلاب، […]
جولای 21, 2018

رشته های دارای غلاف میلین

هدایت پیام عصبی در رشته […]
ژوئن 18, 2018

نورون عصبی

ژانویه 21, 2018

انواع یاخته های عصبی

یاخته های عصبی به سه […]
ژانویه 17, 2018

تحلیل تصویر غلاف میلین

غلاف میلین توسط یاخته های […]