جولای 13, 2019

یاخته عصبی

سلام بچه های گل گلاب، خسته نباشید.امروز براتون سعی کردیم درسنامه بخش یاخته های بافت عصبی رو آماده کنیم که مربوط میشه به فصل اول زیست […]
جولای 21, 2018

رشته های دارای غلاف میلین

هدایت پیام عصبی در رشته های دارای غلاف میلین نسبت به رشته های بدون غلاف میلین سریع تر است البته این مقایسه زمانی درست است که […]
ژوئن 18, 2018

نورون عصبی

ژانویه 21, 2018

انواع یاخته های عصبی

یاخته های عصبی به سه نوع شامل یاخته های عصبی حسی حرکتی و رابط تقسیم می شوند نیم نکته: دقت کنین یاخته های عصبی به این […]
ژانویه 17, 2018

تحلیل تصویر غلاف میلین

غلاف میلین توسط یاخته های پشتیبان بافت عصبی ساخته می شود تعداد یاخته های پشتیبان بافت عصبی نسبت به یاخته های عصبی زیاد می باشد و […]