جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
تولید مثل
zistbama

بکرزایی

در تولید مثل جنسی گفتیم که دو جنس نر و ماده با هم دیگر لقاح انجام می دهند. اما گاهی ممکن است یک جاندار ماده

ادامه مطلب »
تولید مثل
zistbama

تخمک زایی

تخمک زایی فرایند تخمک زایی در دوران جنینی شروع می شود. سلول هایی تحت عنوان مامه زا در دوران جنینی شروع به تقسیم کاستمان می

ادامه مطلب »