تولید مثل
zistbama

مسیر حرکت اسپرم

ü دو میزنای وارد مثانه می شود که ادرار تولید شده از کلیه را وارد مثانه می کند. ü در بدن ما دو میزنای و

ادامه مطلب »
تقسیم یاخته
zistbama

مختصری در مورد کاستمان

اولین اتفاقی که در کاستمان پس از اینترفاز رخ خواهد داد مرحله کاستمان1 می باشد. در این مرحله عدد کروموزمی و تعداد فام تن ها

ادامه مطلب »