حواس
zistbama

چشم مرکب در حشرات

چشم مرکب در همه حشرات دیده می شود. هر چشم مرکب دارای تعداد زیادی واحد مستقل بینایی می باشد. در هر واحد مستقل بینایی یک

ادامه مطلب »
تنظیم عصبی
zistbama

مسیر حرکت اعصاب حسی

تمامی این گیرنده هایی که خواندیم در نهایت پیام عصبی تولید می کنند و این پیام ها به سمت مغز حرکت می کنند. ماهیت تمامی

ادامه مطلب »
حواس
zistbama

گیرنده های بویایی

گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی مشاهده می شود که پس از برخورد مولکول های بودار به ان تحریک و پیام عصبی تولید خواهد

ادامه مطلب »
حواس
zistbama

بخش های مختلف گوش

گوش از سه بخش بیرونی، میانی و درونی تشکیل شده است. بخش بیرونی: بخش بیرونی گوش شامل لاله گوش و مجرای گوش می باشد. لاله

ادامه مطلب »
حواس
zistbama

بیماری های چشم

بیماری های چشم دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. از قرنیه تا عصب های بینایی یک فرد می تواند دچار اختلال باشد اما در کتاب

ادامه مطلب »
حواس
zistbama

دوربینی و نزدیک بینی

دوربینی و نزدیک بینی: در دور بینی و نزدیکی بینی کره چشم فرد بیش اندازه بزرگ یا بیش اندازه کوچک است به همین خاطر فرد

ادامه مطلب »
حواس
zistbama

سازش گیرنده ها

زمانی که گیرنده برای مدتی در مقابل یک نوع محرک قرار می گیرد؛ گیرنده در مقابل آن محرک یا پیام عصبی تولید نمی کند و

ادامه مطلب »