جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

اجزای یک نوکلئید (شکل 3 فصل مولکول های اطلاعاتی زیست دوازدهم)

نوکلئید اون چیزی که در ارتباط با نوکلئید لازمه بدونین رو در این مطلب جمع آوری کردیم

شکلی که مشاهده می کنید به صورت کلی یک نوکلئید را نشان می دهد و تمامی اجزای یک نوکلئید در این شکل نمایش داده شده است.

هر نوکلئیدی که به گوش شما خواهد خورد حتما باید این سه بخش را در خود داشته باشد تا بتوانیم به ان یک نوکلئید بگوییم:

1- گروه یا گروه های فسفات(حداقل یک گروه فسفات باید داشته باشد)

2- باز آلی نیتروژن دار

3- قند پنج کربنه

پس هر ماده ای که از این سه جز تشکیل شده باشد یک نوکلئید نامیده می شود.

بررسی اجزای مختلف نوکلئید ها

حالا هر یک از بخش های نوکلئید ها رو براتون کامل بررسی می کنیم تا ببینین چجوری نوکلئید ها رو میجویین!!!

گروه های فسفات

  • گروه های فسفات نوکلئید ها می توانند یک تا سه گره فسفات داشته باشند پس قطعا نوکلئید ما حداقل یک گروه فسفات خواهد داشته باشد اما ممکن است که نوکلئید تا سه گروه فسفات در خود داشته باشد.
  • حداکثر گروه فسفاتی که نوکلئید می تواند داشته باشد سه گروه فسفات است و بیش از سه گروه فسفات در هیچ نوکلئیدی مشاهده نمی شود.
  • نوکلئید هایی که به صورت آزاد هستند یک تا سه گروه فسفات دارند اما نوکلئید هایی که در ساختار زنجیره پلی نوکلئیدی دخالت دارند یعنی با نوکلئید های دیگر پیوند فسفودی استر برقرار می کنند دو گروه از سه گروه فسفات خود را از دست می دهند و فقط با یک گروه فسفات در زنجیره پلی نوکلئیدی دخالت می کنند.
  • پس قطعا نوکلئیدی که در ساختار رشته پلی نوکلئیدی می باشد فقط یک گروه فسفات خواهد داشتانرژی نوکلئید ها در پیوند فسفات – فسفات ذخیره می شودو هنگامی که این پیوند شکسته می شود انرژی آزاد می شود.
  • به عنوان مثال آدنوزین تری فسفات ماده ای است که انرژی را در خود ذخیره می کند و چون هم قند پنج کربنه دارد هم باز آلی دارد و هم گروه های فسفات دارد نوعی نوکلئید است که انرژی را در پیوند فسفات – فسفات ذخیره می کند و هنگام نیاز این انرژی را می شکند.

در هنگام شکسته شدن پیوند فسفات – فسفات یک آب مصرف می شود زیرا این شکستهشدن نوعی هیدرولیز است اما در هنگام تشکیل این پیوند یک مولکول آب آزاد می شود (فرایندسنتز آبدهی)

باز های آلی نیتروژن دار

باز های آلی نیتروژن دار موجود در ساختار نوکلئید ها می توانند به صورت دو حلقه ای و یک حلقه ای باشند. باز های دو حلقه ای شامل: سیتوزین، یوراسیل و تیمین می باشد و باز هایتک حلقه ای شامل آدنین و گوانین می باشد.

در دنا و رنا 4 نوع باز آلی مشاهده می شود در حالی که در کل 5 نوع باز آلی داریم و علت آن نیز این است که در دنا باز یوراسیل و در رنا باز تیمین مشاهده نمی شود.

دنا به صورت دو رشته ای می باشد و در مقابل هر یک از نوکلئید ها نوکلئدی دیگری نیز قرار گرفته است که نوعی پیوند هیدروژنی بین ان ها برقرار است؛ این پیوند هیدروژنی بین باز های آلی برقرار می شود پس علت این که دو رشته دنا در کنار هم قرار می گیرند پیوند هیدروژنی می باشد که بین دو باز برقرار است.

قند پنج کربنه

نوکلئید ها دارای قند پنج کربنه می باشند که این قند نیز در رنا و دنا با یکدیگر متفاوت می باشد به صورتی که قند پنج کربنه موجود در دنا دئوکسی ریبوز و قند موجود در رنا ریبوز نامیده می شود اما علت چیست؟!

قند پنج کربنه موجود در ساختار دنا یک اکسیژن نسبت به قند موجود در رنا کمتر دارد بههمین دلیل به قند موجود در دنا دئوکسی ریبوز گفته می شود زیرا پیشوند «د» به معنی فاقد می باشد.

مجمع النکات

حالا وقتشه چنتا نکته کلی رو هم در ارتباط با نوکلئید ها بدونین

در ساختار نوکلئید ها بین باز آلی و گروه فسفات پیوندی وجود ندارد. قند پنج کربنه هم با گروه فسفات پیوند برقرار می کند و هم با باز آلی پیوند دارد.

پیوند بین دو نوکلئید از طریق گروه فسفات و قند پنج کربنه صورت می گیرد به این صو رت که گروه هیدروکسیل یک قند پنج کربنه با گروه فسفات نوکلئید دیگر پیوند برقرار می کند.

دنا به صورت دو رشته ای می باشد و همیشه در مقابل باز های دو حلقه ای باز تک حلقه ای قرار می گیرد به همین خاطر قطر دنا در همه جا ثابت است.   

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید