جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

لایه های استخوان ها و اسکلت ها از خارج به داخل

ازخارج به داخل شامل استخون متراکم تنه استخوان های درزا و اسفنجی:

توضیح لایه های ساختار تنه و اسفنجی شامل بافت پوششی پیوندی متراکم چند لایه است؟

تنه از خارج به داخل استخون متراکم

الف : لايه پوشش پيوندي:

 • خارجي ترين قسمت تنه استخوان دراز است
 • لايه داخلي آن درتماس با بافت استخواني فشرده است
 • رگهابراي ورود به داخل استخوان پوشش پيوندي را سوراخ کرده اند
 • تمام سطوح استخواني به غير از سطحي که درمحل مفصل توسط غضروف احاطه شده است،توسط اين لايه پوشيده شده است
 • پوشش پيوندي فاقد غشاي پايه است استخون متراکم
 

ب ) بافت استخواني متراکم: 

 • بين پوشش پيوندي و بافت اسفنجي قرار دارد
 • بخش اعظم تنه استخوان دراز است
 • داراي سامانه هاورس است
 • هرسامانه داراي تيغه هاي هم مرکز(که حاوي سلولهاي استخواني است) و مجراي هاورس(که حاوي رگهاي خوني واعصاب است)ميباشد
 • هرمجراي هاورس داراي داراي 1عدد سرخرگ وسياهرگ است
 • مجراي 2سيستم هاورس مجاورازطريق مجراي عرضي درارتباط هستند
 • فاقد هرگونه مغز ميباشد
 • سلولهابه صورت منظم قرار گرفته اند
 • سلول هاي استخواني توسط ماده زمينه اي احاطه شده اند .
 

ج ) بافت استخواني اسفنجي:

 • بافت اسفنجي داراي حفره هاي زيادي ميباشد
 • سلولهابه طورنامنظم قرار گرفته اند
 • فاقدسامانه هاورس است
 • داراي رگهاي خوني واعصاب ميباشد
 • درتنه استخوان دراز حفرات بافت اسفنجي فاقد مغز ميباشد
 • دردوانتهاي استخوان درازحفرات بافت اسفنجي داراي مغز قرمزميباشد.
 

د) مجراي مرکزي : 

 • توسط بافت اسفنجي احاطه شده و داخلي ترين قسمت تنه استخوان دراز است
 • داراي مغز زردميباشد.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید