جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

بررسی نوکلئیک اسید و ساختار نوکلئوتید ها

گفتیم که نوکلئیک اسید ها درشت مولکول هستند و هر کجا که از درشت مولکول صحبت می کنیم قاعدتا از مونومر هایی تشکیل شده است.

نوکلئیک اسید ها که به دو نوع RNA و DNA تقسیم می شوند از مونومر های نوکلئوتید تشکیل شده اند.

چندین نوکلئوتید در کنار هم قرار می گیرد و با هم پیوند فسفودی استر برقرار می کنند و در نهایت نوکلئیک اسید به وجود می آید.

DNA یا همان دنا به صورت خطی یا حلقوی دیده می شود:

دنای هسته: خطی

دنای پروکاریوت ها و راکیزه و کلروبلاست: حلقوی

 

RNA یا همان رنا همیشه به صورت خطی مشاهده می شود.


نوکلئوتید ها از سه بخش تشکیل شده اند:

قند پنج کربنه یا پنتوز

باز آلی نتیروژن دار

گروه یا گروه های فسفات

 

قند پنج کربنه: قند موجود در ساختار نوکلئوتید هم در دنا و هم در رنا قطعا دارای 5 کربن هست.

تنها تفاوتی که در قند دنا و رنا وجود دارد این است که در دنا قند پنج ربنه یک اکسیژن نسبت به قند رنا کمتر دارد.

DNAهمان دئوکسی ریبونوکلئیک اسید هست و چون حرف د در زبان یونانی به معنی فاقد هست به همین خاطر اومدن این د رو گذاشتن اول دنا تا بفهمن یه اکسیژن کمتر داره!

 

بازآلی نتیروژن دار: در کل 5 نوع باز داریم که شامل  Aو T و C و G و Uهست.

T = تیمین

U = یوراسیل

C = سیتوزین

G = گوانین

A = آدنین

هر کدام از دنا و رنا هم در ساختار خود 4 نوع باز آلی دارند حالا چرا؟

دنا در ساختار خود باز U یا همان یوراسیل را ندارد در حالی که رنا در ساختار خود باز T یا همان تیمین را ندارد.

 

گروه یا گروه های فسفات: دنا و رنا قطعا در ساختار خود گروه فسفات دارد اما چنتا؟

نوکلئوتید ها به صورت آزاد دارای سه گروه فسفات هستند اما زمانی که می خواهند پیوند برقرار کنند دو گروه از سه گروه خود را از دست می دهند و با یک گروه فسفات در ساختار رشته پلی نوکلئوتیدی مشارکت می کنند. در کل تعداد گروه های فسفات بین یک تا سه گروه متغیر هست.

چندین نوکلئوتید با هم پیوند فسفودی استر برقرار می کنند و یک رشته پلی نوکلئوتیدی به وجود می آید حال این رشته به همراه یک رشته دیگر ممکن است دنا را به وجود بیاورد و یا به تنهایی رنا را تشکیل دهد.


دنا در ساختار خود دو رشته پلی نوکلئوتیدی دارد در حالی که رنا دارای یک رشته پلی نوکلئوتیدی هست.

تعداد پیوند های فسفات فسفات از فرمول زیر در ساختار نوکلئوتید به دست می آید:

تعداد گروه فسفات – 1 = تعداد پیوند فسفات فسفات

به عنوان مثال اگر سه گروه فسفات در ساختار نوکلئوتید باشد دو پیوند فسفات فسفات داریم.


 

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید