جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

گفتار 2 – به سوی پروتئین

ترجمه چجوری انجام میشه؟!

ژن دارای فرآورده های مختلفی می باشد و پلی پپتید نیز از مهم ترین فرآورده های آن هست. همین پلی پپتید ها می توانند با هم شکل فضایی ایجاد کنند وپرتئین ها را به وجود آورند .
ممکن است پروتئین خود تنها از یک رشته پلی پپتیدی تشکیل شده باشد.
جنس رنا و دنا از یک نوع می باشد و هر دو نوکلئوتیدی هستند اما جنس پروتئین متفاوت می باشد و پروتئین ها از آمینو اسید ها تشکیل شده اند.
چگونگی و ترتیب قرار گرفتن این آمینو اسید ها در کنار هم توسط نوکلئوتید های رنای پیک تعیین می شود و در صورتی که رنای پیک وجود نداشته باشد آمینو اسید ها نیز در کنار هم قرار نخواهند گرفت در واقع پروتئینی ساخته نمی شود.

ساخته شدن پلی پپتید از روی رنای پیک را ترجمه می گوییم پس در هر ترجمه محصول نهایی یک رشته پلی پپتیدی می باشد.
توالی های نوکلئوتیدی که در روی رنای پیک قرار گرفته اند تعیین می کنند که کدام آمینو اسید در ساختار رشته پلی پپتیدی به کار گرفته شود.
توالی های تعیین کننده، به صورت سه نوکلئوتیدی می باشند و به این سه نوکلئوتید ها رمزه یا کدون گفته می شود
دقت داشنه باشد که رمزه در روی رنای پیک قرار گرفته است و دنا دارای رمزه یا کدون نمی باشد همچنین در رمزه ها نوکلئوتید دارای بازT دیده نمی شود زیرا T فقط در دنا مشاهده می شود و رمزه نیز در دنا وجود ندارد.
چنتا رمزه داریم؟
در کل در بدن ما 64 نوع رمزه یافت می شود ور در هر رمزه، می تواند یک،دو و یا سه نوع نوکلئوتید وجود داشته باشد به عنوان مثال در رمزه UAA دونوع نوکلئوتید ، در رمزه CGU سه نوع نوکلئوتید و در رمزه UUU فقط یک نوع نوکلئوتید مشاهده می شود.

در بین 64 نوع رمزه ای که در بدن ما وجود دارد همه آن ها آمینو اسید ها را رمز نمی کنند و در بین آن ها برخی رمزه ها هیچ آمینو اسیدی را رمز نمی کند به این رمزه ها که هیچ آمینو اسیدی توسط آن ها رمز نمی شود رمزه پایان می گوییم این رمزه ها شامل رمزه های UAA ، UAG و UGA می شوندو وقتی عمل ترجمه به این رمزه ها می رسد ترجمه به پایان می رسد به این دلیل به آن ها رمزه پایان گفته می شود( پس سه نوع رمزه پایان داریم)

همچنین برای این که عمل ترجمه شروع شود در رنای پیک رمزه ای وجود دارد که ترجمه از آنجا شروع می شود؛ این رمزه همان رمزه آغاز می باشد و همان رمزه ای می باشد که آمینو اسید متیونین را رمز می کند و همان AUG می باشد.پس برخلاف رمزه پایان رمزه آغاز توانایی رمز کردن آمینو اسید خاصی را دارد ( متیونین) و در بدن ما فقط یک نوع رمزه آغاز وجود دارد.

no-repeat;left top;;

auto

صفحه 1

http://zistbama.ir/wp-content/uploads/2018/11/صفحه-1.png

fadeInLeftLarge

برای ترجمه چه چیزایی نیازه؟!

در ترجمه هم نوع آمینو اسید هم تعداد و هم ترتیب آمینو اسید ها مشخص می شود و علاوه بر رنای پیک که دارای رمزه ها می باشد رنای ناقل رناتن ، در عمل ترجمه هر کدام نقش منحصر به فردی دارند.

برای این که عمل ترجمه صورت پذیر باید انرژی آن از جایی تامین شود که یکی از محل های تامین انرژی ترجمه از مولکول هایATP می باشد.( انرژی حاصل از موکلول های ATP نیز از شکستن پیوند های بین گروه های فسفات تامین می شود)

چه تغییراتی که در رنا به وجود میاد

رنا هایی که در سلول ساخته می شوند در ساختار خود دچار تغییراتی می شوند به عنوان مثال رنای پیک رونوشت میانه خود را از دست می دهد و در این رنا ها در نهایت رونوشت های بیانه باقی می مانند.

در ساختار رنای ناقل نیز تغییراتی به وجود می آید و نولکئوتید های مکمل با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار می کنند در نتیجه رنایی که بعد از تغییرات حاصل می شود تک رشته ای نیست و روی هم تا خورده است همچنین زمانی که رنای ناقل به صورت فعال در می آید دوباره تا خوردگی هایی روی خود به وجود می آورد پس رنای ماقل در حالت فعال درای بیشترین تا خوردگی نسبت به رنای اولیه و غیر فعال می باشد.
رنای ناقل در ساختار نهایی حود دارای جایگاهی برای اتصال آمینو اسید می باشد این جایگاه از یک نوکلئوتید تشکیل شده است و دقت کنید جایگاه اتصال آمینو اسید در رنای ناقل توالی سه تایی از نوکلئوتید ها نمی باشد و فقط از یک نوکلئوتید تشکیل شده است.
همچنین در ساختار رنای ناقل توالی سه تایی از نوکلئوتید ها نیز وجود دارد که به این بخش پادرمزه گفته می شود.
پاد زمره در رنای ناقل مکمل رمزه در رنای پیک می باشد و در عمل ترجمه پاد رمزه با رمزه پیوند هیدروژنی برقرار می کند .
رنا های ناقلی که در بدن ساخته می شوند دارای توالی نوکلئوتیدی مشابهی می باشند و تفاوت آن ها در پادزمره ها می باشند.
نکته : به ازای هر پاد رمزه در سلول یک رمزه وجود دارد اما به ازای هر رمزه، یک پاد رمزه وجود ندارد پس تعداد پاد رمزه ها نسبت به رمزه ها در سلول کم است زیرا برای رمزه پایان در بدن پاد رمزه وجود ندارد.

no-repeat;left top;;

auto

صفحه28

http://zistbama.ir/wp-content/uploads/2018/11/صفحه28.png

وظیفه رنای ناقل چیه؟

رنای ناقل با اتصال به امینو اسید، آمینو اسید ها را به محل ترجمه می آورد تا عمل ترجمه صورت گیرد و آمینو اسید ها با اتصال به هم رشته پلی پپتیدی را به وجود آورند. نوع آمینو اسیدی که به رنای ناقل باید متصل شود از طریق پادزهره مشخص می شود به این صورت که آنزیمی در بدن با شناسایی پادزهره نوع آمینو اسیدی که باید به رنای ناقل متصل شود را تعیین می کند. دقت داشته باشید که آمینو اسید به بخش پادزهره رنای ناقل متصل نمی شود بلکه به بخشی از رنای ناقل که محل اتصال آمینو اسید هست متصل می شود و به محل ترجمه آورده می شود.
توالی نوکلئوتیدی پادرمزه مکمل توالی نوکلئوتیدی رمزه می باشد به عنوان مثال رمزه ای که آمینو اسید متیونین را رمز می کند AUG می باشد که این توالی در رنای ناقل به پادرمزه با توالی UAC تبدیل می شود پس آمینو اسید متیونین به رنای ناقلی که دارای پادرمزه UAC باشد متصل می شود.

no-repeat;left top;;

auto

ص29

http://zistbama.ir/wp-content/uploads/2018/11/ص29.png

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید