جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

بکرزایی

در تولید مثل جنسی گفتیم که دو جنس نر و ماده با هم دیگر لقاح انجام می دهند. اما گاهی ممکن است یک جاندار ماده به تنهایی نیز تولید مثل جنسی انجام دهد!

معمولا بکرزایی زمانی رخ می دهد که جانور ماده مدت زیادی تناه بماند و جانور نر در اطراف آن نباشد. در کل فرایند بکرزایی به دو صورت زیر ممکن است اتفاق بیفند:

روش اول: تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می کند و از تقسیمات میتوزی تخمک در نهایت یک جانور جدید به وجود می آید. جانور تشکیل شده تک لاد می باشد زیرا ار تقسیم میتوز تخمک به وجود آمده است و تخمک خود نیز تک لاد می باشد.

روش دوم: از روی فام تن های تخمک یک نسخه برداشته می شود تا تعداد فام تن ها دو برابر شود. پس از این اتفاق تخمک شروع به تقسیمات میتوزی می کند و یک جاندار جدید به وجود می آید. در این روش جاندار تشکیل شده دیپلوئید یا دولاد می باشد.

از همین فرایند بکرزایی نتیجه می گیریم که در تولید مثل جنسی همیشه دو جنس نر و ماده دخالت ندارند.


تحلیل تصویر انواع بکرزایی

  • زنبور و مار هر دو توانایی بکرزایی را دارند.
  • در بکرزایی مارماده، جاندار تشکیل شده دولاد می باشد زیرا مار ماده از فام تن های تخمک خود قبل از تقسیم میتوز شروع به نسخه برداری کرده بود.
  • زنبور با بکرزایی جاندار تک لاد به وجود می آورد زیرا تخمک آن بدون نسخه برداری از فام تن شروع به تقسیم میتوز کرده است.
  • توانایی بکرزایی در زنبور ملکه وجود دارد و زنبور حاصل از بکرزایی زنبور نر می باشد.
  • زنبور نر تک لاد می باشد و با تقسیم میتوز یا همان رشتمان یخته جنسی به وجود می آورد.(استثنا)
  • همه زنبور های نر حاصل بکرزایی می باشند و چون تک لاد هستند نیز توانایی تقسیم میوز و تشکیل ساختار هایی مانند تتراد(چهارتایه) را ندارند.
  • بیشتر زنبور های ماده به کارگر تبدیل می شود و توانایی تولید مثل ندارد و این زنبور ماده ملکه هست که می تواند تولید مثل کند.
  • در زنبور های نر چون در مقابل هر فام تن، فام تن همتا وجود ندارد پس الل های مغلوب (دگره نهفته) می تواند در رخ نمود خود را نشان دهد.

 


 

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید