جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری

بیشترین میزان ATP در زنجیره انتقال الکترون تولید می شود. این زنجیره در غشای داخلی راکیزه روی میدهد.

در غشای داخلی راکیزه سه پمپ وجود دارد که با استفاده از انرژی حاصل از انتقال الکترون های NADH و FADH2 یون های هیدروژن را از فضای داخلی راکیزه به فضای بین غشای خارجی و غشای داخلی وارد می کند.

هر چقدر میزان فعالیت پمپ ها بیشتر باشد میزان یون های هیدروژن در فضای غشای خارجی و داخلی راکیزه نیز بیشتر می شود.

در نتیجه طبق قانون انتشار تسهیل شده یون های هیدروژن از طریق کانال آنزیم ATP ساز به دلیل اختلاف غلظت وارد فضای داخلی راکیزه می شود.

زمانی که یون های هیدروژن از داخل از کانال عبور می کند آنزیم ATP ساز از انرژی عبور یون هیدروژن استفاده می کند تا ATP تولید کند.

ساخته شدن ATP در زنجیزه انتقال الکترون جز ساخته شدن اکسایشی ATP محسوب می شود.(وابسته به اکسیژن)

انتشار تسهیل شده بدون نیاز به انرژی ATP اتفاق می افتد.

در فضای داخلی راکیزه گروه فسفات نیز وجود دارد زیرا برای تولید ATP از ADP به انرژی و گروه فسفات نیاز است.

تمامی انتقال های فعال با استفاده از انرژی ATP اتفاق نمی افتد. یون های هیدروژن توسط انتقال فعال به وسیله پمپ ها از فضای داخلی راکیزه خارج ی شوند و به جای انرژی ATP از انرژی NADH و FADH2 استفاده می شود.

آنزیم ATP ساز مجموعه ای پروتئینی است و نوعی کنال یونی محسوب می شود.

در هر قسمت از راکیزه که غلظت یون هیدروژن افزایش پیدا می کند آن قسمت اسیدی تر می شود.

ATP که در زنجیزه انتقال الکترون تولید می شود در فضای داخلی راکیزه می باشد نه فضای بین غشای خارجی و غشای داخلی!

آنزیم ATP ساز جز پروتئین های انتقال دهنده الکترون نمی باشد.

هر چقدر غشای داخلی راکیزه چین خوردگی بیشتری داشته باشد تعداد پمپ ها بیشتر خواهد بود و در نتیجه انتقال یون ها بیشتر و میزان تولید ATP نیز بیشتر می شد.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید