جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

لقاح دوتایی یا مضاعف در گیاهان

دانه های گرده رسیده دارای دو دیواره داخلی و خارجی می باشند. دیواره خارجی دارای تزئینات و رنگ های مختلفی است که در گیاهان مختلف متفاوت است.

پس از رسیدن دانه گرده، کیسه گرده پاره می شود و دانه های گرده آزاد خواهند شد.


دانه های گرده توانایی حرکت ندارند.


دانه های گرده به وسیله آب، باد یا جانوران طی فرایند گرده افشانی خود را به کلاله گیاه ماده می رسانند. کلاله اگر دانه گرده را قبول کند در این صورت دانه گرده شروع به رشد می کند.

گفته بودیم که در دانه گرده دو سلول رویشی و زایشی وجود دارد. سلول رویشی دانه گرده با رشد خود لوله ای در داخل خامه به سمت تخمدان به وجود می آورد. در داخل این لوله سلول زایشی تقسیم انجام می دهد و از تقسیم سلول زایشی دو زامه یا اسپرم تشکیل می شود.


سلول رویشی برای تشکیل لوله گرده تقسیم میتوز انجام نمی دهد بلکه همان یک سلول با رشدی که در غشای خود به وجود می آورد باعث تشکیل لوله گرده می شود.

سلول زایشی در داخل لوله گرده تقسیم میتوز انجام می دهد. پس اسپرم در گیاهان برخلاف جانوران از تقسیم میتوز تشکیل می شود.


لقاح: همان طور که گفتیم از تقسیم سلول زایشی در داخل لوله گرده دو زامه به وجود می آید. یکی از این زامه ها پس از ورود به تخمدان با سلول دو هسته ای و یکی دیگر با سلول تخم زا لقاح انجام می دهد. چون دو بار لقاح صورت گرفته است به این پدیده لقاح دو تایی یا لقاح مضاعف می گوییم و سلول های حاصل از این لقاح نیز به صورت زیر است:

 

سلول تخم زا + زامه = سلول تخم اصلی

سلول دو هسته ای + زامه = تخم ضمیمه

 

از تقسیمات تخم اصلی رویان به وجود می آید و این رویان نهایتا با رشد خود گیاه جدید را به وجود می آورد.

از تقسیمات تخم ضمیمه نیز درون دانه یا آندوسپرم تشکیل می شود که این درون دانه غذای و مواد مورد نیاز رویان را هنگام رشد تامین می کند.

ممکن است درون دانه تقسیم هسته انجام دهد اما تقسیم سیتوپلاسم در آن رخ ندهد در این حالت به صورت مایع دیده می شود. مایعی که در داخل نارگیل هنگام میل کردن میبینید همان درون دانه است که تقسیم هسته انجام داده است اما تقسیم سیتوپلاسم نه!

در همین نارگیل بخش سفید رنگ و گوشتی نیز وجود دارد که مایع نیست این بخش سفید رنگ مربوط می شود به درون دانه ای که تقسیم هسته و سیتوپلاسم را انجام داده است.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید