جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

هدایت پیام عصبی یا انتقال پیام عصبی

در زیست شناسی اصطلاحات دارای اهمیت زیادی هستند به گونه ای که بین هدایت پیام عصبی و انتقال عصبی نیز تقاوت زیادی وجود دارد.

هدایت پیام عصبی: به جرکت پیام عصبی در طول یک نورون هدایت پیام عصبی گفته می شود.

انتقال پیام عصبی: به حرکت پام عصبی از یک نورون به نورون دیگر نیز انتقال پیام عصبی می گوییم.

همین طور که مشاهده می کنید مفهوم هدایت پیام عصبی و انتقال پیام عصبی با یکدیگر متفاوت است.

در جدول زیر به صورت کلی هدایت پیام عصبی و انتقال پیام عصبی را با هم مقایسه کرده ایم:

 هدایت پیام عصبیانتقال پیام عصبی
معنیحرکت پیام عصبی در طول یک نورونحرکت پیام عصبی از یک نورون به نورون دیگر
تاثیر غلاف میلینباعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می شوددر افزایش سرعت انتقال نقشی ندارد.
نقش گره رانویهدر هدایت پیام عصبی نقشی نداردانتقال پیام عصبی توسط گره رانویه رخ می دهدو
نقش ناقل عصبیدر هدایت نقشی ندارددارای نقش می باشد
پتانسیل عملبا ایجاد پتانسیل عمل پیام عصبی هدایت می شود.در انتقال پتانسیل عمل باعث رسیدن پیام عصبی به پایانه آکسونی می شود.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید