جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

نقاط وارسی چرخه یاخته ای

نکات مربوط به چرخه سلولی


 • نقاط وارسی درمراحل G1 ، وG2 و میتوز مشاهده می شود.

 • در مرحله S و مرحله سیتوکنیز نقاط وارسی مشاهده نمی شود.(در حد کتاب درسی شما)

 • وقتی که چرخه به هر یک از نقاط وارسی می رسد به این معنی است که مرحله قبلی به صورت کامل انجام شده است.
 • نقطه وارسی که در مرحله G1وجود دارد چرخه را از این بابت که دنا ارای آسیب دیدگی است یا نه مطمئن می کند به
  عبارت بهتر اگر دنا دارای آسیب دیدگی یا مشکلی باشد نقطه وارسی در این مرحله اجازه عبور چرخه را به مرحله بعدی نمی دهد.

 • در صورتی که دنا آسیب دیده باشد نقطه وارسی چرخه را در آن مرحله کنترل می کند در نتیجه یاخته فرایند های مربوط به مرگ یاخته ای را انجام خواهد داد.

 • در مرحله ای که دنا همانند سازی می کند و تعداد آن دو برابر می شود(S) نقطه وارسی وجود ندارد به عبارت بهتر چرخه یاخته ای همانند سازی و مراحل مربوط به آن را کنترل نمی کند تا ببیند دنا دو برابر شده است و یا مشکلی در همانند سازی به وجود امده است یا نه!
 • در مرحله G2 اندامک های مورد نیاز برای تقسیم یاخته ای همانند سازی می کنند و عوامل مورد نیاز برای تقسیم یاخته ای در این مرحله تامین می شود اگر هر یک از این عوامل وجود نداشته باشد نقطه وارسی G2 اجازه عبور یاخته به مرحله بعدی را نمی دهد.

 • یکی از این عوامل پروتئین های دوک تقسیم است؛ در صورتی که در این مرحله فراهم نشود یاخته وارد مرحله بعدی نخواهد شد.

 • نقطه وارسی دیگری که در میتوز وجود دارد نقطه وارسی متافازی نام دارد؛ این نقطه وارسی برای این است مطمئن شود که فام تن ها در مرکز یاخته و متصل به رشته های دوک می باشند.
 •  
 • در واقع نقطه وارسی متافازی فرایند هایی که در متافاز انجام می شود را بررسی و کنترل می کند و درصورتی که این فرایند ها انجام نشود اجازه عبور چرخه یاخته ای به مراحل بعدی میتوز را نمی دهد.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید