جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

گروه خونی ABO

گروه خونی ABO :  در دو گروه بررسی می شود: RH و ABO

گروه خونی RH بر اساس بودن نوعی پروتئین در غشای گلبول قرمز می باشد در حالی که  ABO بر اساس بودن یا نبودن دو نوع کربوهیدرات A و B در غشای گلبول قرمز تقسیم بندی می شود.

گروه ABO دارای 4 گروه زیر است:

A ، B ، AB و O

در جدول زیر این موارد را بر اساس وجود کربوهیدرات در غشای گلبول قرمز تقسیم بندی شده اند:

گروه خونی ABO
بررسی گروه خونی A گروه خونی B و گروه خونی AB و گروه خونی O

برای اتصال کربوهیدرات های A و B به غشای گلبول قرمز نیاز به آنزیم های مربوطه هست. آنزیم A کربوهیدرات A را و آنزیم B کربوهیدرات B را به غشای گلبول قرمز متصل می کند.

فقدان این دو نوع آنزیم باعث می شود که کربوهیدرات ها به غشای گلبول قرمز متصل نشوند.


افرادی که گروه خونی O دارند کربوهیدرات را در بدن خود دارند اما آنزیمی که این کربوهیدرات را به غشای گلبول قرمز متصل کند در آن ها مشاهده نمی شود.


جایگاه ژنی دگره هایی که آنزیم A و B را می سازد بر روی فام تن شماره 9 قرار گرفته است.

از آن جایی که از هر فام تن دو تا در سلول های ما وجود دارد؛ از فام تن شماره 9 نیز در هر سلول یک فام تن همتا وجود دارد.

دگره های آنزیم های AB را با A و B و O نشان می دهیم. در صورتی که در جایگاه ژنی  ABO هیچ یک از دگره های مربوط به A و B وجود نداشته باشد آن را با حرف O نشان میدهیم.

در بین این دگره ها روابط زیر برقرار است:
  • A نسبت به O بارز هست. ژن نمود AO دارای گروه A می باشد.
  • B نسبت به O بارز هست. ژن نمود BO دارای گروه  B می باشد.
  • A و B نسبت به هم همتوان هستند. ژن نمود AB دارای گروه  AB می باشد.

در ارتباط با ویژگی گلبول های قرمز می توانید بیشتر بخوانید.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید