جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

گفتار 2 – انواع صفات

2 انتقال اطلاعات در نسل هاانتقال
دو دسته صفات داریم :
صفات غیر جنسی : ژن این صفات روی اون 44 تا کرومزومی هست که غیر جنسی هستن
صفات جنسی : ژن این صفات روی 2 تا کرومزوم جنسی انسان هست
نکته : ژن یک صفت روی کرومزوم های همتا در محل های مشابه روی کرومزوم قرار دارد ولی لزوما محتوای آن ها یکسان نیست ، ولی محتوای ژن یک صفت روی هر دو کروماتید خواهری یکسان است
نتیجه می گیریم وقتی در حال مطالعه رئی یک صفت هستیم کامه از که یک والد تولید می کند نهایتا دو نوع است
مثلا پدری با ژن نمود Aa ، گامت هایی با ژن نمود A و a تولید می کند ( دو نوع )

صفات چند جایگاهی

 

4

 

صفات وابسته به X

نوعی از صفات جنسی ، صفات وابسته به X هستند که یعنی این صفت فقط روی کرومزوم X ژن دارد و روی کرومزوم های دیگر ژن ندارد از جمله رویY که حتی کرومزوم جنسی است ژن ندارد .
این باعث می شود این نوع صفت با صفات معمولی تفاوت هایی داشته باشد:

مرد کرومزوم هایش XY هست :

همونطور که می بینید یک مرد فقط می تواند یک ژن ازصفت وابسته به X داشته باشد این باعث می شود ژن چه غالب باشد چه مغلوب یا هم توان در رخ نمود این مرد ظاهر شود ، چون همین ژن در ظاهر بروز می کند و سلول برای بیان آن به ژن کرومزوم دیگری را دخالت نمی دهد ، پس هر ژنی باشد بیان می شود و مغلوبیت و هم توانی و ناقل بودن مطرح نیست. هم چنین رخ نمود های حد وسط در این صفات برای مردان نمی بینیم .
این در حالی است که در زن داریم XX ، یعنی دو ژن در بیان این ژن تاثیر دارند و که روابط غالب مغلوبی ، هم توانی ، هم توانی ناقص ، ناقل بودن و رخ نمود حد وسط در زنان مطرح می شود.
صفات چند جایگاهی

6

 

صفات پیوسته و گسسته

صفات پیوسته :

این صفات به دلیل اینکه تحت تاثیر چندین ژن ، همچنین محیط زندگی تغذیه و المان های دیگر هستند ، مقادیری از حداقل ها و حداکثر های رخ نمود را دارند و نمی توان برای آن یک دو یا تعداد قابل شمارشی حالت در نظر گرفت مثل : هوش ، قد و ….

صفات گسسته :

این صفات تحت تاثیر ژن های معین بوده و محیط روی آن ها تاثیر ندارد و میتوان با دانستن ژن نمود فرد کاملا پیش بینی کرد چه حالتی قرار است رخ نمودش شود ، و حالات معینی به آن نسبت داد

 

صفت یک جایگاهی و چند جایگاهی:

صفاتی که چندین ژن در رخ نمود آنها تاثیر دارد :
مثلا خون یک ژن دارد که این یک ژن چندین حالت می تواند بگیرد
ذرت چند ژن دارد که این چند ژن هر کدام چند حالت می توانند به خود بگیرند

 

درمان بیماری های ژنی :

این بیماری ها درمان ندارند فقط می توان با تغییر محیط بروز آثار آن ها را کاهش داد

بیماری فنیل کتونورا :

این بیماری علایم ظاهری ندارد : پس بهش می گن نهفته
در این بیماری بدن فاقد ژن سازنده آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین است پس این آمینو اسید تجزیه نمی شود
فنیل آلانین به خودی خود برای بدن مضر نیست ولی با تجمع آن ترکیباتی بوجود می آید که آن ترکیبات برای مغز مضر است
خوردن فنیل آلانین کشنده نیست چون برای بیماران مبتلا رژیم های دارای فنیل آلانین کم هم تجویز می کنند.

 

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید