جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

گیاهانی که دارای دیواره هستن چجوری سیتوپلاسمشون تقسیم میشه؟!

در تقسیم سیتوپلاسم یاخته های گیاهی خبری از رشته های اکتین و میوزین نیست و تقسیم یاخته های گیاهی به صورت زیر انجام می شود:

§      
در یاخته های گیاهیچیزی به نام کمربند انقباضی در هنگام تقسیم و رشته های اکتین و میوزین مشاهده نمی
شود.

§      
زمانی کهکمربند انقباضی وجود نداشته باشد بدون شک فرورفتگی نیز در هنگام تقسیم در یاخته
های گیاهی مشاهده نمی شود.

§      
به جای کمربندانقباضی در یاخته های گیاهی ساختاری به نام صفحه یاخته ای به وجود می آید.

§      
کمربند انقباضیدورادور یاخته را پوشش می داد در حالی که صفحه یاخته ای در داخل گیاهان به وجود می
آید.

§      
صفحه یاخته ای از به هم پیوستن ریز کیسه هایی که از جسم گلژی خارج شده اند به وجود می آید.

§      
در داخل ریز کیسه ها پیش ساز های تیغه میانی و دیواره وجود دارد در نتیجه باعث به وجود آمدن یک
تیغه در وسط سلول می شود.

§      
صفحه یاخته ای از دو سمت به دیواره یاخته گیاهی مادر متصل می شود و در نتیجه یاخته مادر به دو
یاخته جدید تقسیم می شود.

§      
دیواره جدید که به وجود می آید دارای غشا نیز می باشد؛ این غشا همان غشای ریز کیسه ها می باشد
که به یکدیگر متصل شده اند.

 

§      
در واقع از به هم پیوستن ریز کیسه ها در صفحه یاخته ای یک ریز کیسه بزرگ به وجود می آید که دارای
پیش ساز های تیغه میانی و دیواره است.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید