جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

درس 2 – گفتار 1 : یاخته و اجزای آن

نکات و توضیحات  اولین بخش از کتاب زیست شناسی دهم تحت عنوان یاخته و بافت جانوری برایتان قرار داده شده امیدواریم نهایت استفاده را از مطالب ببرید . در پایان  این بخش انتظار می رود  مطالب زیر را فهمیده باشید :
  • تعریف یاخته و انواع آن
  • مفهوم بافت
  • مفهوم مایع بین یاخته ای
  • آشنایی با اجزای مختلف یاخته و وظایفشان
  • آشنایی با غشا و ساختار آن

یاخته

یاخته کوچک ترین واحد سازنده حیات است. تمامی جانداران دارای یاخته هستند.

جاندار می تواند تک یاخته ای یا چندیاخته ای باشد.

به عنوان مثال پروکاریوت ها تک یاخته ای هستند در حالی که یوکاریوت ها می توانند تک یاخته ای یا چند یاخته ای باشند.

جانداران را می توان در گروه های زیر تقسیم بندی کرد:

ساختار سلول

همه سلول ها از یک غشای سلولی به همراه سیتوپلاسم تشکیل شده اند.

در یوکاریوت ها در داخل سلول نیز غشا بخش های مختلفی را به وجود می آورد که به هر کدام اندامک گفته می شود.

اندامک های معروف! ششامل موارد زیر هستند:

هسته، شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف، میتوکندری، جسم گلژی و …

غشای سلولی

گفتیم که همه سلول ها غشای سلولی دارند. 

بیشترین مولکول های غشای سلولی فسفولیپید هست و بعد از ان پروتئین ها نیز به مقدار زیادی در غشا دیده می شوند.

اگر سلول را مانند یک کاسه آش در نظر بگیریم دیواره کاسه غشا و آش داخل آن سیتوپلاسم هست.

در داخل سیتوپلاسم نیز اندامک هایی مانند هسته دیده می شوند.

بافت

چند سلول در کنار هم قرار می گیرد و باهم بافت را به وجود می آورد.

در بافت سلول ها باهم هماهنگ شده فعالیت می کنند. پس هر کجا چند سلول دیدیم قطعا بافت نیست!

به عنوان مثال بافت عصبی از سلول های عصبی و سلول های پشتیبان تشکیل شده که باهم فعالیت می کنند.

مایع بین سلولی

سلول های به هم چسبیده نیستند بلکه بین آن ها فضایی وجود دارد که به این فضا فضای بین یاخته ای می گویند.

اگر در فضای بین سلول مایع وجود داشته باشد به آن مایع بین سلولی گفته می شود.

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

9 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید