جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

نمیتوان گفت…………..
۱) تشکیل تتراد حاوی 8 رشته پلی نوکلئوتیدی در مرحله ای میباشدکه در این مرحله رشته های دوک نیز در حال تقسیم شدن میباشند .
۲) در میوز 2 ،دو برابر شدن کروموزوم های سلول در مرحله ای صورت میگیرد که در این مرحله تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر نیز مشاهده میشود.
۳) طی میوز 1 ،کوتاه شدن رشته های دوک در مرحله ای انجام میشود که در این مرحله کروماتیدهای خواهری نیز از هم جدا میشوند .
۴) در میوز 1 ،حداکثر فشردگی کروموزومها مربوط به مرحله ای است که در این مرحله برخلاف میتوز ، کروموزومها در یک خط ردیف نمیشوند .

✅پاسخ تشریحی

گزینه صحیح: ۳
گزینه ج را نمیتوان گفت .
الف : هردو مربوط به پروفاز میوز1میباشد
ب : هردو در آنافاز میوز2صورت میگیرد .
ج : کوتاه شدن رشته های دوک در آنافاز1رخ میدهد ودر این مرحله کروموزومهای همتا ازهم جدا میشوند نه کروماتیدهای خواهری.
د : بله در متافاز میوز 1کروموزومها در یک خط ردیف نمیشوند بلکهودر دوخط ردیف میشوند .(برخلاف متافاز میتوز)

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید