جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

کدام مورد به نادرستی مطرح شده است ؟
۱) طی فرایند میوز 4سلول حاصل میشود که حتما محتوای ژنتیکی متفاوتی با سلول مادر دارند .
۲) قبل از میوز 1همانند میتوز حتما همانند سازی سانتریولها صورت میگیرد .
۳) طی یک میوز کامل ، 3بار پوشش هسته تخریب میشود .
۴) در پروفاز میوز 2در هر سلول برخلاف متافاز میتوز 46 کروماتید مشاهده میشود .

✅پاسخ تشریحی

گزینه صحیح: ۲
گزینه ب غلط است .
الف : طی میوز هر سلول صاحب نصف تعداد کروموزومهای سلول مادر میشودو به همین دلیل محتوای ژنتیکی متفاوتی نیز خواهند داشت .
ب : بر خی از سلولها همانندبرخی از سلولهای گیاهی فاقد سانتریول میباشند .
ج : بله یک بار در میوز1و 2بار هم در میوز 2
د: در متافاز میتوز 46کروموزوم مضاعف شده وجود دارد پس 92کروماتید نیز مشاهده میشود .
در پروفاز میوز 2نیز در هرسلول 23کروموزوم مضاعف و به تبع آن 46کروماتید دیده میشود .

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید