وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
99 هزار تومان

هر آنچه که در این دوره می آموزید:

  • فرایند رونویسی 
  • تغییرات رنای اولیه نسبت به رنای بالغ
  • ساختار انواع رنا ها
  • عوامل مورد نیاز برای ترجمه و نحوه عمل ترجمه
  • بیان ژن در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها
تدریس خط به خط کتاب درسی
درسنامه کامل
نمودار جمع بندی پس از هر جلسه
آزمون آنلاین پس از پایان فصل به همراه ارائه کارنامه