وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
99 هزار تومان

هر آنچه که در این دوره می آموزید:

  • بررسی ساختار و نحوه کشف نوکلئیک اسید ها
  • آزمایشات صورت گرفته توسط دانشمندان مختلف 
  • رنا و انواع آن 
  • فرایند همانند سازی و طرح های ارائه شده برای همانند سازی 
  • سطوح مختلف ساختاری پروتئین ها
  • انواع پروتئین و نقش آن ها در بدن
  • عملکرد آنزیم ها و ساختار این مولکول ها
تدریس خط به خط کتاب درسی
درسنامه کامل
نمودار جمع بندی پس از هر جلسه
آزمون آنلاین پس از پایان فصل به همراه ارائه کارنامه