جلسه اول

در اطراف بدن ما انواع میکروب وجود دارد که تمایل دارند وارد بدن ما شوند. در بدن ما نیز مکانیسم هایی وجود دارد که از ورود این عوامل خارجی و میکروب ها به بدن جلوگیری می کند به این سیستم بدن ما که اجازه ورود میکروب ها را به بدن نمی دهد دستگاه ایمنی گفته می شود.

ساختار پوست

خود پوست از دو لایه تشکیل شده است: لایه بیرونی و لایه درونی به عبارت بهتر با وجود اینکه پوست در قسمت بیرونی بدن ما قرار دارد اما خود این قسمت بیرونی از دو لایه بیرونی و درونی تشکیل شده است.

لایه بیرونی پوست: در لایه بیرونی پوست چندین لایه از یاخته پوششی مشاهده می شود. که خارجی ترین این لایه ها یاخته هایش مرده هستند. یعنی خارجی ترین لایه بدن ما دارای یاخته های مرده می باشد.

یاخته های مرده نمی توانند به مدت زیادی در بدن باقی بمانند و پس از مدتی شروع به ریزش و افتادن از بدن می کنند. به این ترتیب میکروب هایی که به این یاخته ها چسبیده است نیز به همراه این یاخته ها شروع به ریختن می کنند.

نکته: در لایه مرده پوست رگ های خونی و بافت عصبی مشاهده نمی شود.

 • یاخته های این نوع بافت از یکدیگر فاصله کمی دارند.
 • در زیر این نوع بافت یک لایه غشا تحت عنوان غشای پایه وجود دارد.(در اپیدرم یک غشای پایه وجود دارد)
 • غشای پایه گلیکوپروتئینی می باشد یعنی از کربوهیدرات و پروتئین ساخته شده است.
 • در بدن ما سه نوع بافت پوششی مشاهده می شود: بافت پوششی سنگفرشی، بافت پوششی مکعبی و بافت پوششی استوانه ای
 • به بافت پوششی مناطق زیر دقت داشته باشید :
 • بافت پوششی ابتدای بینی سنگفرشی چند لایه و از جنس پوست است.
 • بافت پوششی انتهای بینی تا نایژک های انتهایی از استوانه ای یک لایه است.
 • بافت پوششی همه غده های برون ریز رو تشکیل می دهد.
 • بافت پوششی ابتدای مری و دهان از سنگفرشی چند لایه.
 • بافت پوششی بقیه لوله گوارشی استوانه ای است.

در زیر لایه بیرونی بافت پیوندی مشاهده می شود. به عبارت بهتر لایه درونی پوست از نوع بافت پیوندی می باشد.

به لایه بیرونی اپیدرم و به لایه درونی درم هم گفته میشه. پس اپیدرم پوست از نوع پوششی هستش و درم پوست از نوع بافت پیوندی هست

 • یاخته های بافت پیوندی نسبت به بافت پوششی از یکدیگر فاصله بیشتری دارند.
 • در بین یاخته های بافت پیوندی رشته های کشسان مانند رشته های پروتئینی کلاژن مشاهده می شود.
 • در بدن ما 6 نوع بافت پیوندی وجود دارد: بافت پیوندی سست، رشته ای، غضروف، استخوان، خون، چربی
 • بافت پیوندی زیر بافت پوششی پوست رشته ای و درون لوله گوارشی سست می باشد.
 • بافت پیوندی زیر بافت پوششی مجاری تنفسی از بافت پیوندی سست می باشد.
 • در زیر بافت پوششی کیسه های هوایی بافت پیوندی نداریم.

همان طور که گفته شد در بافت پیوندی رشته ای رشته های کشسان و به هم تنیده دیده می شود. در لایه درونی پوست نیز این رشته ها مشاهده می شود که باعث محکم و با دوام شدن پوست می گردد. در لوازم چرمی، چرم همین قسمت درونی پوست می باشد که سدی محکم و غیر قابل نفوذ در مقابل عوامل خارجی به وجود آورده است.

بافت پیوندی، بافت پوششی را به بافت های زیرین متصل می کند. در پوست نیز بافت پیوندی که در لایه درونی وجود دارد؛ لایه بیرونی را که شامل بافت پوششی است به بافت زیرین متصل کنید.